Rēzeknes pilsētas svētki 2018. gada 4. augustā. Rēzeknei – 733! Tehniskais nodrošinājums – SIA “Čivix.”