Lāčplēša diena Balvos. Tehniskais nodrošinājums – SIA “Čivix”.