Aiņa Šaicāna atceres pasākums “Es Pārnākšu” 4. augustā, Viļakā. Tehniskais nodrošinājums – SIA “Čivix.”